Det har gjorts en del studier på skaderisken i samband med Crossfitträning, dock inte