Att komma igång med träning, eller att upprätthålla en någorlunda regelbunden aktivitet, kan kännas