Crossfitträning – dokumenterade skaderisker

Det har gjorts en del studier på skaderisken i samband med Crossfitträning, dock inte så många. Att personer skadar sig i samband med högintensiv träning är inte så konstigt, med tanke på den höga belastning som sker på kroppen.

Särskilt utsatta kroppsdelar

Alla övningar ska ske så snabbt och intensivt som möjligt, och detta bidrar till hög belastning på främst axlar, rygg och knän. Många är därför kritiska till Crossfit som träningsform. Bland annat har ett antal sjukgymnaster gått ut och varnat för att träningsformen är för tuff för vanliga motionärer som har dålig grundfysik.

Det har också gjorts studier som visar att axlar och rygg tar stor skada. Hela 73 % av de totalt 132 personer som deltog i studien hade fått skador i samband med Crossfitträning. Nio av dem hade varit tvungna att opereras till följd av sina skador.

Anpassa träningen

Självklart finns det också många människor som förespråkar träningsformen. Flertalet menar att det främst handlar om att lära känna kroppens gränser och anpassa nivån därefter. Såväl individen som instruktörer har ett ansvar, eftersom den hårda belastningen kan göra så att gamla skador rivs upp. På många gym finns det utbildade instruktörer som kan visa grunderna och hjälpa till på olika sätt, och det är viktigt att ta emot den hjälpen.

awake