Numera finns det träningsanläggningar runt omkring hela världen, vilket också gäller för Sverige. Även